ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ,ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ,ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Σαν ηλεκτρολόγοι δραστηριοποιούμαστε στον τομέα με ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, με εφαρμογές τόσο σε κατοικίες και καταστήματα όσο και σε εξειδικευμένα έργα όπως τηλεπικοινωνιακούς υποσταθμούς και τράπεζες, καθώς σε φωτοβολταικα και αιολικά πάρκα.

Έμπειροι ηλεκτρολόγοι παρουσιάζουν μελέτες δομημένης καλωδίωσης, θεμελιακών γειώσεων, συστημάτων συναγερμού και πυρανίχνευσης, τηλεφωνικών κέντρων αλλά και ειδικού φωτισμού, έχοντας υλοποιηθεί σε πλήθος εταιρειών και ιδιωτών στα 10 έτη συνεχούς παρουσίας μας στον συγκεκριμένο χώρο.

Αναλαμβάνουμε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις από την εκπόνηση της μελέτης έως και το τελικό στάδιο της υλοποίησης, με δικά της πλήρως κατηρτισμένα συνεργεία και ίδια υλικά, σε συνεργασία με τις πλέον γνωστές και αξιόπιστες εταιρείες ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, σε ανταγωνιστικές τιμές και σταθερά χρονοδιαγράμματα και με τον ηλεκτρολόγο πάντα διπλά σας.

Ως ηλεκτρολόγος έχουμε την γνώση και την εμπειρία να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που όχι μόνο θα είναι κατάλληλες για σας, αλλά ταυτόχρονα θα είναι ποιοτικές και λιγότερο ακριβές. Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που αναλαμβάνουμε μπορεί να είναι γενικές ή επιμέρους σε χώρους κατοικιών και επαγγελματικούς.

Σαν στόχο έχουμε να πραγματοποιούμε με υπευθυνότητα λειτουργικές και ασφαλείς ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις με υλικά άριστης ποιότητας. Παρέχουμε ηλεκτρολογικό σχέδιο σε κάτοψη του χώρου όπως και προσφορά με τις κατάλληλες τεχνικές διευκρινίσεις και πληροφορίες κόστους κατασκευής.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

- Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

- Θεμελιακή, αντικεραυνική γείωση

- Μελέτη φωτισμού, οδοφωτισμού, ειδικού φωτισμού

- Εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου

- Συστήματα ασφαλείας

- Data centers, server room

- Δομημένη καλωδίωση

- Δορυφορικά και επίγεια συστήματα

- Οπτικές ίνες

- Αυτοματισμοί, ups, bus, έξυπνο σπίτι

- Κατασκευή υποσταθμού μέσης τάσης

- Φωτοβολταϊκά συστήματα

- Σύγχρονες και ασφαλείς ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με το νέο κανονισμό του ΕΛΟΤ HD 384

- Ποιοτικός έλεγχος στα υλικά που χρησιμοποιούνται για τις εγκαταστάσεις

- Δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων που προσφέρουν οικονομία, άνεση και ασφάλεια στο χρήστη

- Μελέτες εργονομικού φωτισμού που εξασφαλίζουν κατάλληλο περιβάλλον και σωστή ανάδειξη του κτηρίου και των αντικειμένων

- Σωστή διαχείριση στην κατανάλωση ενέργειας για την λειτουργία του κτιρίου

- Η παροχή σύγχρονων, λειτουργικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών με βάση τις ανάγκες και απαιτήσεις του πελάτη

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ