ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

H κατασκευή για τη σωστή εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση γίνεται ως εξής:

- Πριν σοβατιστεί η οικοδομή, ο ηλεκτρολόγος χαράζει την πορεία των γραμμών που θα ακολουθήσει για την εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση.

- Άνοιγμα αυλακιών και οπών για τα κουτιά διακλάδωσης και για τις γραμμές.

- Επίδεση των σωλήνων με σοβά στα χαραγμένα τούβλα και τοποθέτηση των κουτιών διακλαδώσεων και διακοπτών σε αυτά.

- Αφού ολοκληρωθεί η πρώτη φάση σοβατίσματος της οικοδομής, γίνεται στήριξη των κουτιών διακλαδώσεων και διακοπτών, καθώς επίσης και του πίνακα διανομής.

- Μόλις τελειώσει η διαδικασία σοβατίσματος, ο ηλεκτρολόγος περνάει τους αγωγούς μέσα στις σωληνώσεις ανάλογα με την ποσότητα των φωτιστικών σωμάτων των ηλεκτρικών συσκευών και των ρευματοδοτών.

- Στην συνεχεία, τοποθετούνται κατάλληλα τα καλώδια μέσα στον πίνακα διανομής στις αυτόματες ασφάλειες και τα υπόλοιπα εξαρτήματα (αντιηλεκτροπληξιακος διακόπτης κοινώς ρελλε διαρροής, γενικός διακόπτης, γενική ασφάλεια κλπ.) και η εγκατάσταση είναι έτοιμη να τροφοδοτηθεί με ηλεκτρικό ρεύμα από τη ΔΕΗ.

- Αφού πάρουμε το ρεύμα από τη ΔΕΗ έπειτα από διαδικασίες όπως, προσκόμιση πιστοποιητικού το οποίο συντάσσει ο ηλεκτρολόγος, γίνεται η τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων και η σύνδεση των διαφόρων ηλεκτρικών συσκευών καθώς επίσης των ρευματοδοτών και των διακόπτων.

- Ας σημειωθεί ότι οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις αποτελούνται από πολλές γραμμές διανομής, δηλαδή δύο ή τρεις γραμμές για τα φώτα, μία γραμμή για το πλυντήριο κ.ο.κ. Όλες αυτές οι γραμμές θα πρέπει να ασφαλίζονται με ξεχωριστή ασφάλεια, η οποία βρίσκεται στον κεντρικό πίνακα διανομής (ανάλογης έντασης που απαιτεί η κάθε συσκευή.