ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η εξωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση εξυπηρετεί ασκεπείς χώρους των οποίων οι αγωγοί και τα άλλα εξαρτήματα είναι εκτεθειμένα στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και στις καιρικές συνθήκες.

Η εξωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση είναι οι εγκαταστάσεις εξωτερικών  φωτισμών που χρησιμοποιούν οι δήμοι, τα εργοστάσια βιοτεχνίες και λοιποί εξωτερικοί ανοικτοί αλλά και κλειστοί χώροι. 

Μια εξωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση δεν είναι απαραίτητο να λέγετε εξωτερική για τον λόγο ότι είναι εκτεθειμένη στις καιρικές συνθήκες αλλά εφαρμόζετε και σε κλειστούς χώρους ως προς την αποφυγή χαράγματος των τοίχων.      

Για να εκτελεστούν οι εσωτερικές και οι εξωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να γίνει σωστή χρήση σύγχρονων ηλεκτρολογικών υλικών.

Όπως σπιράλ και σωλήνες εξωτερικού βαρέως τύπου καθώς και κουτιά διακλαδώσεων μαζί με όλα τα απαραίτητα υλικά κ μικρούλικα που απαιτούνται.