ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Με ειδικευμένους τεχνικούς αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση στον χώρο σας με την τεχνολογική υπεροχή που διαθέτουμε με όργανα μέτρησης ηλιοφάνειας, μπορούμε να σας παρέχουμε την βέλτιστη τοποθέτηση στα φωτοβολταϊκά συστήματα.

Ως αντικείμενο έχουμε τη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση μικρής και μεσαίας κλίμακας στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Αναλαμβάνουμε ολόκληρη τη διαδικασία της υλοποίησης ενός φωτοβολταϊκού συστήματος.

Με ένα μεγάλο αριθμό φωτοβολταϊκών συστημάτων ήδη συνδεδεμένων με το δίκτυο και μια σειρά έργων στη διαδικασία της κατασκευής, σε συνδυασμό με την υψηλή τεχνική κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού μας, μας καθιστούν τεχνικούς με πραγματικά μεγάλη εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στο χώρο με τα φωτοβολταϊκά συστήματα.

Όλα τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι πιστοποιημένα κατά ISO με εγγύηση διάρκειας από 20 έως 25 χρόνια.