ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικων έργων για διάφορα τεχνικά έργα.

Συγκεκριμένα έχουμε ασχοληθεί με τη:  

- Κατασκευή εναερίων και υπογείων δικτύων Μέσης και Χαμηλής Τάσης.

- Κατασκευή ικριωμάτων για υποσταθμοί μέσης τάσης.

- Εγκατάσταση Μ/Σ διανομής (εναερίων και υπογείων δικτύων).

- Κατασκευή υπογείων καναλιών καλωδίων.

- Εγκατάσταση και σύνδεση καλωδίων για υποσταθμοί μέσης τάσης και χαμηλής τάσης.

- Εγκατάσταση και σύνδεση ακροκιβωτίων μέσης τάσης.

- Εγκατάσταση και σύνδεση ηλεκτρικών πινάκων για υποσταθμοί μέσης τάσης και χαμηλής τάσης.

- Εγκατάσταση σχαρών καλωδίων.