ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η εταιρεία μας μπορεί να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη όσο αφορά βλάβες που μπορεί να προκείψουν τόσο στην κατοικία σας αλλά παράλληλα και στον επαγγελματικό σας χώρο.

Η εταιρεία μας διαθέτει έμπειρο προσωπικό που μπορεί να δώσει λύση σε ότι και αν χρειαστεί. Πρέπει να σημειωθεί πως προσφέρουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώνουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Ενδεικτικά κάποιες από τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε είναι:

- Επισκευή ηλεκτρολογικών πινάκων

- Σύνδεση ηλεκτρικών συσκευών (π.χ. κουζίνες, ηλιακό θερμοσίφωνα, κ.τ.λ.)

- Τοποθέτηση και σύνδεση φωτιστικών

- Αλλαγή ή αντικατάσταση σε πρίζες και διακόπτες

- Έκδοση Πιστοποιητικών ΔΕΗ

Τέλος θα πρέπει να υπενθυμίσουμε πως όλα τα παραπάνω είναι ενδεικτικές υπηρεσίες που μπορούμε να σας προσφέρουμε. Μπορούμε να καλύψουμε όλες τις βλάβες και να δώσουμε λύση σε ότι και αν χρειαστεί.

Καλέστε μας στο 6948600290 για να δώσουμε λύση σε οποιαδήποτε και αν χρειαστεί.