ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ

Προσφέρουμε μεγάλη ποικιλία εξειδικευμένων υπηρεσιών στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και των δικτύων. Οι σημαντικότερες από αυτές τις υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες:

 

Τηλεφωνικά κέντρα

- Μελέτη, εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων 

- Ειδικευμένο συνεργείο εγκαταστάσεων για τηλεφωνικά κέντρα

- Μεταφορά τηλεφωνικών κέντρων

- Επίδειξη στα τηλεφωνικά κέντρα

- Συντήρηση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση 

- Σύνδεση σε δίκτυο με δομημένη καλωδίωση

 

Δομημένη καλωδίωση

Στα πλαίσια των ολοκληρωμένων λύσεων που παρέχουμαι στο χώρο των δικτύων, περιλαμβάνετε και η μελέτη, σχεδιασμός και την υλοποίηση Συστημάτων Δομημένης Καλωδίωσης που βασίζονται στα Διεθνή Standards ΕΙΑ/ΤΙΑ και TSB, με τη χρήση τεχνολογιών καλωδίωσης: UTP Category 5, 6 κ.ά. Μέσα στο φάσμα των προϊόντων για δομημένη καλωδίωση περιλαμβάνονται και τα προϊόντα Οπτικών Ινών, καθώς και: Optical Patch Panels, Patch Cords, Optical Media Adapters κ.ά.  

- Μελέτη και εγκατάσταση δικτύου

- Έλεγχος σωστής λειτουργίας 

- Πιστοποίηση δικτύου

 

Με το σύστημα για δομημένη καλωδίωση καλύπτουμε τις ανάγκες κάποιας επιχείρησης για ενδοεπικοινωνία (τηλεφωνική, data, video κ.α.) μεταφέροντας εικόνα, φωνή και δεδομένα.

Γίνεται σωστή επιλογή υλικών και πραγματοποιείται εγκατάσταση με βάση τα διεθνή και πιστοποιημένα πρότυπα με αποτέλεσμα ένα γρήγορο, σταθερό, αποδοτικό και ασφαλές δίκτυο.